Тахографи

Тахографи

Во ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ Д.О.О. можете да извршите активација, инсталирање, проверка, контрола на вашиот тахограф со најмодерна опрема за тестирање и калибрација на сите видови аналогни и дигитални тахографи. ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ во својата понуда нуди услуга за активација, инсталирање, проверка, контрола на сите видови аналогни и дигитални тахографи.

Тестирање и калибрација на сите видови аналогни и дигитални тахографи. Инспекциското тело ја поседува целата потребна документација за активација, инсталирање, проверка, контрола на аналогни и дигитални тахографи. Техничките лица во инспекциското тело поседуваат сертификати издадени од TachoControl Semmler.

Потребни документи отпочнување на постапка на активација, инсталирање, проверка, контрола или поправка на тахограф: