Регистрација

Регистрација

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА

Потребни документи:

ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА

Потребни документи:
  • барање за регистрација (изготвува ПСС)
  • фактура за купопродажба
  • царинска потврда и царинска декларација
  • хомологација
  • лична карта и сопственикот лично
  • овластување за регистрација (правни лица)

МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Потребни документи:

Времетраењето на меѓународната возчка дозвола е 3 години. Цената е 950,00 денари.

ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО (ПОЛНОМОШНО)

Потребни документи

Времетраењето на полномошното е 1 година. Цената е 550,00 денари

Документите кои се потребни за регистрација можете да ги најдете тука.