Power Sport System - ПСС Клуб

Станете дел од PSS клубот и уживајте во бесплатни проверки и бесплатно одржување на вашето возило! Погледнете ги бенефитите кои ги нудат трите различни нивоа на членување во клубот!

Основен Пакет

Основниот пакет на членство е бесплатен. Со него се добиваат следните бенефити:

 • Бесплатна промена на антифриз.
 • Бесплатна промена на моторно масло.
 • Бесплатна промена на филтер за масло.
 • Бесплатна промена на филтер за воздух.
 • Бесплатна промена на филтер за гориво.

Медиум Пакет

Медиум пакетот на членство чини 600 денари. Со него се добива:

 • Бесплатна промена на антифриз.
 • Бесплатна промена на моторно масло.
 • Бесплатна промена на филтер за масло.
 • Бесплатна промена на филтер за воздух.
 • Бесплатна промена на филтер за гориво.
 • Бесплатна промена на сијалици.
 • Една проемна на пневматици без балансирање.
 • Промена на плочки и дискови кај сопирачките.
 • Рамнење на дискови кај сопирачките.
 • Стартување на моторот.
 • Промена на оштетен пневматик.
 • Контролна проверка на возилото на секои 6 месеци.
 • Бесплатна шлеп услуга до 50 километри во двата правци.

Премиум Пакет

Премиум пакетот на членство чини 1200 денари. Со него се добива:

 • Бесплатна промена на антифриз.
 • Бесплатна промена на моторно масло.
 • Бесплатна промена на филтер за масло.
 • Бесплатна промена на филтер за воздух.
 • Бесплатна промена на филтер за гориво.
 • Бесплатна промена на сијалици.
 • Бесплатна промена на ремени кај возилата.
 • Бесплатна промена на црева кај системот за ладење.
 • Бесплатна промена на зимски/летни пневматици со балансирање.
 • Една промена на пневматици без балансирање.
 • Промена на плочки и дискови кај сопирачките.
 • Промена на јабучици од системот за управување.
 • Промена на спони од системот за управување.
 • Рамнење на дискови кај сопирачките.
 • Стартување на моторот.
 • Промена на оштетен пневматик.
 • Контролна проверка на возилото на секои 6 месеци.
 • Бесплатна шлеп услуга до 100 километри во двата правци.