Power Sport System - Процедура за одобрување на возила увезени од

Со последните измени и дополнувања на правилникот за единечно одобрување на возило (Сл.весник бр 13/2011 од 4 Февруари 2011) се уредува и одобрувањето на возила увезени од САД. За овие возила покрај сообраќајна дозвола, доказ за платени царински давачки потребное  да се достави и извод од United States Environmental Protection Agency од кој ќе се види дека возилото го задоволува американскиот стандард за емисија на издувни гасови Tier 2 од 1999 година. Согласно законот сите возила кои се одобруваат според оваа постапка треба да бидат произведени во Соединетите Американски Држави.

ЕПА Сертификат

USA Собраќајна