Хомологација

Хомологација

Согласно со актуелниот закон за возила и подзаконските акти произлезени од него, хомологацијата на возилата се распределува на неколку постапки со кои се модифицира и терминот хомологација на возила. Имено со ваквите промени се диференцираат возилата и условите под кои тие се увезени. Па така постојат повеќе постапки преку кои всушност започнува процесот за регистрација на нови и половни возила увезени од странство, и тоа:

Во тек се активности со кои техничката служба на Пауер Спорт Систем (ПСС) ќе го прошири своето поле на дејствување а се со цел да бидеме поблиску до потребите на нашите клиенти како и за поставување на систем со кој побрзо, постручно и поефикасно ќе се спроведуваат пропишаните постапки.