Зајчев рид

Ул. Скупи Бр. 18

насоки лоцирај

Ново лисиче

Видое Смилевски Бато бр.6

насоки лоцирај

Пинтија

Бул. Борис Трајковски бр.143

насоки лоцирај

Усје

Бул. Борис Трајковски бр.166

насоки лоцирај